Ahogy a legtöbb weboldal, a miénk is sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében.
A böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.
Menü

Fejléc segíthetünk

Segíthetünk?
+36 1 270 7640
webshop@4ig.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(1013 Budapest, Krisztina körút 39.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021.10.15.

 

 

Tartalom

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA.. 3

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI. 3

1. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon. 3

2. Regisztráció. 5

3. Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés. 6

4. Vásárlás a webshopban. 8

5. Számla kiállítása és megőrzése. 11

6. Értesítés küldése termékek elérhetőségéről 12

7. Panaszkezelés. 13

8. Követeléskezelés. 15

9. Hírlevél küldése. 17

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN.. 18

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND... 21

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN.. 21

 

 

 

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

 

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Adatkezelő vagy „mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

 

Adatkezelő megnevezése:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

01-10-044993

Adatkezelő székhelye:

1013 Budapest, Krisztina körút 39.

Adatkezelő elektronikus címe:

DPO@4ig.hu

Adatkezelő képviselője:

Jászai Gellért elnök-vezérigazgató

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Csordás Ágoston Tibor (DPO@4ig.hu)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 

-          információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info. tv.”);

-           az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”).

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

 

Fogalmak

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

 

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

 

*****

 

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI

 

1. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon

 

Az Adatkezelő a https://www.hsws.hu/ elérhetőség alatt működő weboldalán (a továbbiakban: weboldal) a weboldal szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ.

 

Mi is az a süti (cookie)?

 

A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A süti egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelése érdekében.

 

Milyen célokból használhatunk cookie-kat?

 

 

 - a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

- a látogatottság mérése,

- webanalitikák készítése, és annak elemzése, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt,

- a weboldal által nyújtott szolgáltatások minőségének ellenőrzése és javítása,

- a felhasználói élmény növelése,

- oldalaink kezelésének megkönnyítése,

- a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása.

 

 

Milyen cookie-kat használ a weboldal?

 

A weboldal által használt cookie-król részletes tájékoztatást a weboldal cookie kezelőjén keresztül adunk.

 

A cookie-k által gyűjtött információkat a weboldal nem értékesíti, adja bérbe harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz az érintett ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

 

A cookie-k által megvalósuló adatkezelések jogalapja?

 

A weboldal használatához nélkülözhetetlen cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján használjuk, a további cookie-k használatának jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a cookie kezelőn keresztül tud megadni.

 

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a cookie-kat?

 

A weboldal cookie kezelőjén túl minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

 

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416

 

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

 

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 

Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Opera:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

 

*****

 

2. Regisztráció

 

A https://www.hsws.hu/ weboldalon elérhető webshopban lehetséges saját felhasználói fiók létrehozása, mely előzetes regisztrációhoz kötött. Az érintettnek a regisztráció során meg kell adnia nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.

 

Az érintett köteles a megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során az email cím és jelszó helyes megadását követően az érintett adatai az érintett hibájából arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja felhasználói fiók létrehozása a weboldalon.

 

Kezelt személyes adatok

 

A regisztráció során az érintett által megadott adatok:

 

a)       vezetéknév,

b)      keresztnév,

c)       e-mail cím,

d)      telefonszám,

e)       jelszó.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az érintettek fenti adatainak kezelése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, a regisztrációval az érintett és az Adatkezelő között a regisztráció kapcsán létrejövő kötelem teljesítése.

 

Személyes adatok forrása

 

A személyes adatok forrása az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, így a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a webshop üzemeltetése a munkaköri feladatai közé tartozik.

 

Adatfeldolgozó(k):

 

ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., email cím: info@shoprenter.hu) – a weboldal tárhelyszolgáltatója.

 

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az érintett a felhasználói fiókját szabad belátása szerint bármikor törölheti. Ebben az esetben az Adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból a továbbiakban nem kezeli. A webshopban történő vásárlással kapcsolatos adatok kezelésére a 4. pontban foglaltak irányadóak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

A személyes adatok kezelése a regisztráció alapvető feltétele.

 

*****

 

3. Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

 

A mai felgyorsult világban az Adatkezelő a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a kapcsolatot a partnerekkel, ügyfelekkel, érdeklődőkkel, azonban levélben is bárki fordulhat hozzá kérdéseivel. Bárki felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot közvetlen e-mail vagy a https://www.hsws.hu/index.php?route=information/contact weboldalon keresztül küldött üzenet formájában, legyen szó akár ajánlatkérésről, információ kérésről, technikai jellegű kérdésekről, vagy bármely egyéb témáról, vagy akár postai úton is.

 

Az érintettel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó - kommunikáció során az Adatkezelő az e-maileket és leveleket a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeli.

 

Adatkezelés célja

 

Kommunikáció, válasz az érdeklődők megkereséseire. Az érintett által megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézés érdekében kezeli az Adatkezelő.

 

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételt bármely érintettel kizárólag már hatályban lévő szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, vagy egyéb jogszerű jogalappal kezdeményez, az adatvédelemre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával.

 

Kezelt személyes adatok

 

Név, e-mail cím, postai levél esetén levelezési cím, valamint minden egyéb olyan információ, mely az érintett által kezdeményezett ügyben az érintett szerint lényeges.

 

Adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés (kötelem) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő úgy tekinti, hogy az érintettekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

 

Ezen felül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) is jogalapot ad az Adatkezelőnek az adatkezelésre. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy amennyiben megkeresik valamilyen ügyben, akkor válaszadáshoz szükséges személyes adatokat kezelje.

 

Személyes adatok forrása

 

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni, akiknek az érintett által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

 

Adatfeldolgozó(k):

 

Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052) – az Adatkezelő e-mail szolgáltatója (Microsoft 365).

 

ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., email cím: info@shoprenter.hu) – a weboldal tárhelyszolgáltatója.

 

Az adatfeldolgozók az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 

A Microsoft Corporation, mint adatfeldolgozó által a Rendelet 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási szerződésben vállalt garanciák a szolgáltatási szerződés mellékletét képező „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentumban kerültek rögzítésre. Az „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentum elérhető – többek között - magyar nyelven az alábbi oldalon: https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, előfordulhat azonban, hogy a Microsoft 365 szolgáltatója, a Microsoft Corporation, mint adatfeldolgozó által személyes adatok továbbításra kerülnek az Egyesült Államokba vagy bármely más olyan országba, amelyben a Microsoft Corporation vagy annak további al-adatfeldolgozói működnek.

 

Adattovábbításra a Microsoft Corporation által a Rendelet V. fejezetében foglaltak szerint kerül sor, az Európai Unió illetékes szerve által meghatározott modellszerződések használatával, kiegészítő technikai és szervezési intézkedések mellett. Az adattovábbításról és az alkalmazott technikai és szervezési intézkedésekről a Microsoft Corporation az „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentumban ad részletes tájékoztatást. A dokumentum elérhető a Microsoft Corporation hivatalos weboldalán:

https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés (kötelem) jön létre az Adatkezelő és az érintett között, a kommunikáció során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeli, a vonatkozó adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés az Adatkezelő és az érintett között, avagy a kommunikáció nem valamely szerződéshez kapcsolódik és a kommunikációnak semmilyen jövőbeli joghatása nem lehet, a kommunikáció során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő a kommunikáció végleges lezárultáig kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

A személyes adatok megadása az üzenet megválaszolásának, és így az érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció feltétele.

 

*****

 

4. Vásárlás a webshopban

 

A webshopon keresztül vásárlás lebonyolítása lehetséges már meglévő felhasználói fiókkal és anélkül is. A vásárlás során az Adatkezelő a megrendelések teljesítése érdekében szükséges adatokat kezeli.

 

A vásárlás során az érintett jelezheti hírlevél feliratkozási igényét is. A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelésről tájékoztatás a 9. pontban található. 

 

Adatkezelés célja

 

A webshopban történő megrendelések teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

 

Kezelt személyes adatok

 

Rendeléshez, illetve kiszállításhoz megadandó adatok:

 

-          vezetéknév,

-          keresztnév,

-          e-mail cím,

-          telefonszám,

-          szállítási cím (amennyiben a választott szállítási mód házhoz szállítás),

-          számlázási cím (amennyiben a szállítási címtől eltérő),

-          megvásárolt termék adatai,

-          fizetéssel kapcsolatos adatok,

-          kézbesítéssel kapcsolatos adatok,

-          érintett által közölt további információk (megjegyzések a rendeléssel, szállítással kapcsolatosan).

 

Amennyiben az érintett felhasználói fiókkal rendelkezik, az Adatkezelő kezeli a rendelési előzményeit.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az érintett rendelése folytán a közte és az Adatkezelő között létrejött adásvételi szerződés teljesítése.

 

Személyes adatok forrása

 

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek ez a munkaköri feladatai közé tartozik.

 

Adatfeldolgozó(k):

 

ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., email cím: info@shoprenter.hu) – a weboldal tárhelyszolgáltatója.

 

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 

A megrendelt csomagok kiszállításához az Adatkezelő az alábbi csomagszállító szolgáltatásait veszi igénybe, aki a feladatai ellátása közben önálló adatkezelőnek minősül.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

 

Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

E-mail cím: info@gls-hungary.hu

 

Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacíme: 1540 Budapest

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Tevékenység: az érintett nevét, szállítási címét, e-mail címét és telefonos elérhetőségét adja át az Adatkezelő a fent megnevezett csomagszállító cégnek, aki a rendelések kiszállítását végzi. A cég ezen átadott személyes adatokat kizárólag a csomagszállítási tevékenységük folytatásához szükséges mértékig jogosultak kezelni. A személyes adatok átadására az Adatkezelő jogalapja az Adatkezelő és a vásárló között létrejött adásvételi szerződés (rendelés) teljesítése, tehát a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

Online bankkártyás fizetés esetén a fizetési tranzakció lebonyolítása az Adatkezelő által megbízott online bankkártyás fizetést bonyolító szerződéses partner közreműködésével történik, aki önálló adatkezelőnek minősül.

 

CIB Bank Zrt.

Cím: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Cégjegyzékszám: 01-10-041004

Adószám: 10136915-4-44

 

Az online fizetéshez az oldal átirányít a szolgáltató oldalára, ahol a bankkártyás fizetéshez szükséges adatbekérés történik. Az online fizetést lebonyolító szerződéses partner az érintett bankkártya adatait, illetve a kártyás fizetési tranzakció adatait kezeli. Ezen adatok közül a szolgáltatók általánosságban az Adatkezelő részére kizárólag a fizetési tranzakció adatait adják át, az átadott adatok körére azonban az Adatkezelőnek nincs ráhatása. Az online fizetési rendszerről további tájékoztatás az alábbi linken érhető el: https://www.cib.hu/Maganszemelyek/biztonsagi_tanacsok/internetes_kartyas_fizetes.html

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő a szerződés teljesítését követően a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános elévülési idő lejártáig kezeli. A számlázással kapcsolatos adatkezelés részletes szabályai az 5. pontban olvashatók.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

A személyes adatok megadása a webshopban történő vásárlás alapvető feltétele.

 

*****

 

5. Számla kiállítása és megőrzése

 

Adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő adatkezelésének célja a számlák kiállítása és megőrzése

 

-          az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) és 169. §-ban, valamint

-          a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

 

Kezelt személyes adatok

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ban (a továbbiakban: Áfatv.) meghatározott adatok, de legalább:

 

a)       név,

b)      számlázási cím,

c)       adószám,

d)      megvásárolt termék(ek) adatai..

 

Adatkezelés jogalapja

 

A számlák kiállítása során megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.

 

Személyes adatok forrása

 

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek a számlázással kapcsolatos ügyintézés a feladatkörébe tartozik.

 

A Társaság könyvvizsgálója, az INTERAUDITOR Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.) a feladatai ellátása során a számlákkal kapcsolatos adatokhoz hozzáférhet, mely során önálló adatkezelőként jár el.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított legalább 8 évig kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

 

*****

 

6. Értesítés küldése termékek elérhetőségéről

 

A webshopban elérhető termékek tekintetében előfordulhat átmeneti készlethiány. Ebben az esetben az érdeklődőknek a weboldalon keresztül lehetőségük van arra, hogy az Adatkezelő értesítését kérjék, ha az általuk kívánt termék adott mennyiségben elérhetővé válik. Az Adatkezelő az értesítést az érintett által megadott e-mail címre küldi meg.

 

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az általa megjelölt termék elérhetőségéről.

 

Kezelt személyes adatok

 

E-mail cím.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az érintettek fenti személyes adatainak kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Az Adatkezelő jogos üzleti érdeke, hogy amennyiben egy adott termék a webshopban átmenetileg nem érhető el, úgy a termék iránt érdeklődő személyeket ez irányú kifejezett kérésük esetén értesítse arról, ha a termék az általuk kért mennyiségben újra elérhetővé válik.

 

Személyes adatok forrása

 

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő által foglalkoztatott azon személyek kezelik, akiknek a személyes adatok kezelése a feladatkörébe tartozik

 

Adatfeldolgozó(k):

 

Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052) – az Adatkezelő e-mail szolgáltatója (Microsoft 365).

 

Az adatfeldolgozók az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 

A Microsoft Corporation, mint adatfeldolgozó által a Rendelet 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási szerződésben vállalt garanciák a szolgáltatási szerződés mellékletét képező „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentumban kerültek rögzítésre. Az „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentum elérhető – többek között - magyar nyelven az alábbi oldalon: https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, előfordulhat azonban, hogy a Microsoft 365 szolgáltatója, a Microsoft Corporation, mint adatfeldolgozó által személyes adatok továbbításra kerülnek az Egyesült Államokba vagy bármely más olyan országba, amelyben a Microsoft Corporation vagy annak további al-adatfeldolgozói működnek.

 

Adattovábbításra a Microsoft Corporation által a Rendelet V. fejezetében foglaltak szerint kerül sor, az Európai Unió illetékes szerve által meghatározott modellszerződések használatával, kiegészítő technikai és szervezési intézkedések mellett. Az adattovábbításról és az alkalmazott technikai és szervezési intézkedésekről a Microsoft Corporation az „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentumban ad részletes tájékoztatást. A dokumentum elérhető a Microsoft Corporation hivatalos weboldalán:

https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az adatkezelésre a termék elérhetőségéről való értesítés megküldéséig, de legfeljebb az adatok megadást követő 6 hónapig kerül sor.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

*****

 

7. Panaszkezelés

 

Az Adatkezelő a fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelve lehetőséget biztosít a fogyasztók számára, hogy az Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban panaszokat nyújtsanak be.

 

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a fogyasztók által benyújtott panaszok kezelése figyelemmel az Fgytv.-ben foglaltakra.

 

Kezelt személyes adatok

 

Fgytv. 17/A. § (5) bekezdés alapján, fogyasztói panasz benyújtása esetén:

 

a)       a fogyasztó neve, lakcíme,

b)      a panasz, kérelem előterjesztésének helye, ideje, módja,

c)       a fogyasztó kérelmének, panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d)      a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó kérelmével, panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben annak azonnali megválaszolása, kivizsgálása lehetséges,

e)       a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f)       a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g)      telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Amennyiben a panasz, kérelem előterjesztésének módja elektronikusan üzenet vagy a szóbeli panasztétel telefonon történik, az Adatkezelő előbbi esetén az érintett e-mail címét, utóbbi módon előterjesztett panasz esetében pedig az érintett telefonszámát tárolja a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, amely ebben az esetben az Fgytv. 17/A. §-ban foglaltak teljesítését jelenti.

 

Személyes adatok forrása

 

A személyes adatokat közvetlenül az érintett bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, így a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg, akik a panasz elintézésében részt vesznek.

 

Amennyiben a panasz e-mailben érkezik, abban az esetben adatfeldolgozóként részt vesz az adatkezelésben:

 

Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052) – az Adatkezelő e-mail szolgáltatója (Microsoft 365).

 

Az adatfeldolgozók az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 

A Microsoft Corporation, mint adatfeldolgozó által a Rendelet 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási szerződésben vállalt garanciák a szolgáltatási szerződés mellékletét képező „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentumban kerültek rögzítésre. Az „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentum elérhető – többek között - magyar nyelven az alábbi oldalon: https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, előfordulhat azonban, hogy a Microsoft 365 szolgáltatója, a Microsoft Corporation, mint adatfeldolgozó által személyes adatok továbbításra kerülnek az Egyesült Államokba vagy bármely más olyan országba, amelyben a Microsoft Corporation vagy annak további al-adatfeldolgozói működnek.

 

Adattovábbításra a Microsoft Corporation által a Rendelet V. fejezetében foglaltak szerint kerül sor, az Európai Unió illetékes szerve által meghatározott modellszerződések használatával, kiegészítő technikai és szervezési intézkedések mellett. Az adattovábbításról és az alkalmazott technikai és szervezési intézkedésekről a Microsoft Corporation az „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentumban ad részletes tájékoztatást. A dokumentum elérhető a Microsoft Corporation hivatalos weboldalán:

https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

A panasszal kapcsolatos dokumentumokat az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés szerint 3 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

A személyes adatok megadása a panaszkezelés érdekében nem mellőzhető.

 

*****

 

8. Követeléskezelés

 

Adatkezelés célja

 

Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződések nem teljesítése esetén, illetve az ebből eredő lejárt követeléseit a jogszabályok által biztosított lehetőségek igénybevételével követelje, illetve behajtsa.

 

A követeléskezelés során az Adatkezelő a lejárt követelésekről első körben írásban értesíti a nem teljesítő szerződő felet. Amennyiben a fizetési felszólításban megadott határidő eredménytelenül telt el, vagyis a követelés nem került kiegyenlítésre úgy az Adatkezelő fizetési meghagyásos, vagy közvetlenül polgári peres eljárás útján érvényesíti az igényeit. Amennyiben végrehajtható okiraton alapuló követeléssel rendelkezik az Adatkezelő, közvetlenül végrehajtási eljárás útján is érvényesítheti igényeit.

 

Kezelt személyes adatok

 

A követelés kezelés során az érintettek (kötelezettnek) alábbi személyes adatait kezeli az Adatkezelő, megjelölve az egyes adatoknál az adatkezelés pontos célját, valamint az adatok körét előíró pontos jogszabályhely megjelölését.

 

Magánszemély és egyéni vállalkozás esetén:

 

˗          az érintett neve, elsősorban az azonosítás céljából (Fmhtv. 20. §, Pp. 170. §, Vht. 11.§);

˗          az érintett születési helye és ideje, szintén az azonosítás céljából (Vht. 11. §, Fmhtv. 20. §, Pp. 7. § (1) bekezdés 3. pont);

˗          az érintett anyja neve azonosítás céljából (Vht. 11. §, Fmhtv. 20. §, Pp. 7. § (1) bekezdés 3. pont);

˗          perbeli cselekvőképesség hiányában törvényes képviselő neve és kézbesítési címe (Fmhtv. 20. §, Pp. 7. § (1) bekezdés 3. pont);

˗          az érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok a kapcsolatfelvétel, valamint a tartozás rendezése érdekében, a lakcím, székhely cím, kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér) egyben a felszólító levél, fizetési meghagyás postázása, eljárások megindítása céljából (Fmhtv. 20. §, Pp. 170. §, Vht. 11. §, Pp. 7. § (1) bekezdés 3. pont);

˗          a lejárt tartozással, követeléssel kapcsolatos adatok (Fmhtv. 20. §, Pp. 170. §);

˗          egyéb, a követelés érvényesítéséhez szükséges adatok (Fmhtv. 20. §, Pp. 170. §).

 

Jogi személy esetén:

 

˗          képviselő és kapcsolattartó neve, elérhetősége a kapcsolatfelvétel céljából a tartozás rendezése érdekében.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke, mely érdekek az adatkezelési célnál kifejtésre kerültek.

 

Személyes adatok forrása

 

Az érintett, vagy ha az Adatkezelő nem rendelkezik a szükséges cselekmények megtételéhez elégséges információval, közhiteles nyilvántartás(ok).

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek a személyes adatok kezelése a munkaköri feladata.

 

Az Adatkezelő a követeléskezelés során ügyvédi képviseletet veheti igénybe. Ilyen esetben a feladatai ellátásához szükséges személyes és egyéb adatokat a részére az Adatkezelő továbbítja. Az ügyvéd a feladatai végzése során önálló adatkezelőnek minősül.

 

A fizetési meghagyásos eljárás megindítása közjegyző előtt történik, formanyomtatvány használatával. A közjegyző, valamint ellentmondás, vagy közvetlen polgári peres eljárás esetén az illetékes bíróság a személyes adatokat önálló adatkezelőként kezeli.

 

A végrehajtási eljárásában a végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerinti személyes adatokat a végrehajtó megismerheti. Feladatai végzése során a végrehajtó önálló adatkezelőnek minősül.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

A követelésekkel kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő a követelések megtérültéig, de legfeljebb azok elévüléséig kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

 

Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és jogszabály alapján szükséges a követelés érvényesítéséhez szükséges eljárás(ok) lefolytatásához.

 

*****

 

9. Hírlevél küldése

 

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a jelenlegi és leendő érdeklődők/vásárlók/partnerek tájékoztatása a webshopban elérhető termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, valamint a webshop működésével kapcsolatos aktuális hírekről, információkról, promócióinkról.

 

Kezelt személyes adatok

 

E-mail cím és név. Hírlevélre történő feliratkozás esetén az Adatkezelő kezeli a feliratkozás idejére vonatkozó, valamint a hozzájárulás megadásával kapcsolatos adatokat.

 

[kiegészítendő, amennyiben további személyes adatokat kezel az Adatkezelő a kiküldött levelek kapcsán, pl. megnyitási arány, olvasással töltött idő, linkre való rákattintás, stb.]

 

Adatkezelés jogalapja

 

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az érintett hozzájárulása alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére.

 

Személyes adatok forrása

 

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő által foglalkoztatott azon személyek kezelik, akiknek a személyes adatok kezelése a feladatkörébe tartozik

 

Adatfeldolgozó(k):

 

Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052) – az Adatkezelő e-mail szolgáltatója (Microsoft 365).

 

 

Az adatfeldolgozók az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 

A Microsoft Corporation, mint adatfeldolgozó által a Rendelet 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási szerződésben vállalt garanciák a szolgáltatási szerződés mellékletét képező „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentumban kerültek rögzítésre. Az „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentum elérhető – többek között - magyar nyelven az alábbi oldalon: https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, előfordulhat azonban, hogy a Microsoft 365 szolgáltatója, a Microsoft Corporation, mint adatfeldolgozó által személyes adatok továbbításra kerülnek az Egyesült Államokba vagy bármely más olyan országba, amelyben a Microsoft Corporation vagy annak további al-adatfeldolgozói működnek.

 

Adattovábbításra a Microsoft Corporation által a Rendelet V. fejezetében foglaltak szerint kerül sor, az Európai Unió illetékes szerve által meghatározott modellszerződések használatával, kiegészítő technikai és szervezési intézkedések mellett. Az adattovábbításról és az alkalmazott technikai és szervezési intézkedésekről a Microsoft Corporation az „Adatvédelmi kiegészítések” elnevezésű dokumentumban ad részletes tájékoztatást. A dokumentum elérhető a Microsoft Corporation hivatalos weboldalán:

https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az adatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

*****

 

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

 

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Hozzáférési jog

 

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 

a)       az adatkezelés céljai;

b)      az érintett személyes adatok kategóriái;

c)       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)      a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)       az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)       a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

g)      ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

h)      ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

 

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

 

Törléshez való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)       az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)      hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

d)      a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

e)       a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)       a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)       vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Érdekmérlegelési teszt

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos „érdekmérlegelési tesztet” készítünk, melyet a DPO@4ig.hu e-mail címre írt levelével az érintett kikérhet.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 

a)       az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b)      az adatkezelés automatizált módon történik.

 

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

 

Az érintett a fenti jogait a DPO@4ig.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

 

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

*****

 

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu